Summer Mega Sale - Up to 70% Off >> Mua sắm tại đây!!
coupon_1_img.png

NHẬP MÃ: OZ5T6

Mã giảm 5% cho đơn hàng tối thiểu 1.5 triệu
Điều kiện
- Mã giảm 5% cho đơn hàng có giá trị tối thiểu 1.5 triệu
- Giảm tối đa 100K
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: FS1T6

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 1.500.000đ
Điều kiện
- Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 1.500.000đ
- Giảm tối đa 35K
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: OZVC5

Mã giảm 5% đơn hàng từ 3 sản phẩm
Điều kiện
- Mã giảm 5% đơn hàng từ 3 sản phẩm
- Tối đa 30K
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: OZ20500

Giảm trực tiếp 20K đơn hàng từ 500K
Điều kiện
- Giảm trực tiếp 20K cho đơn hàng tối thiểu 500.000đ
- Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng 1 lần

Summer Outlet

Lọc
Khác
186,000₫ 620,000₫
-70%
ÁO SƠ MI THÔ LỤA
Khác
262,500₫ 750,000₫
-65%
CHÂN VÁY LỤA
Khác
300,000₫ 600,000₫
-50%
CHÂN VÁY THÔ LỤA
Khác
276,000₫ 920,000₫
-70%
ĐẦM COTTON
Khác
246,000₫ 820,000₫
-70%
ĐẦM LINEN
Khác
322,000₫ 920,000₫
-65%
ĐẦM LINEN
Khác
322,000₫ 920,000₫
-65%
ĐẦM MAXI THÔ LỤA - SIZE S
Khác
495,000₫ 990,000₫
-50%
ĐẦM THÔ CHUN
Khác
525,000₫ 1,050,000₫
-50%
ĐẦM THÔ CHUN
Khác
311,500₫ 890,000₫
-65%
ĐẦM THÔ HÀN
Khác
267,000₫ 890,000₫
-70%
ĐẦM THÔ LỤA
Khác
311,500₫ 890,000₫
-65%
ĐẦM THÔ LỤA
Khác
267,000₫ 890,000₫
-70%
ĐẦM THÔ LỤA
Khác
405,000₫ 1,350,000₫
-70%
ĐẦM THÔ LỤA NHĂN
Khác
405,000₫ 1,350,000₫
-70%
ĐẦM THÔ NHĂN
Khác
357,000₫ 1,190,000₫
-70%
ĐẦM VISCOSE
Khác
476,000₫ 1,190,000₫
-60%
ĐẦM VISCOSE
Khác
300,000₫ 600,000₫
-50%
QUẦN COTTON
Khác
260,000₫ 650,000₫
-60%
QUẦN LINEN
Khác
395,000₫ 790,000₫
-50%
QUẦN LINEN LỤA
Khác
310,000₫ 620,000₫
-50%
QUẦN THÔ CHÉO
Khác
600,000₫
QUẦN THÔ CHÉO
Khác
210,000₫ 600,000₫
-65%
QUẦN THÔ CHUN

Sản phẩm đã xem