Summer Mega Sale - Up to 70% Off >> Mua sắm tại đây!!
coupon_1_img.png

NHẬP MÃ: OZ5T6

Mã giảm 5% cho đơn hàng tối thiểu 1.5 triệu
Điều kiện
- Mã giảm 5% cho đơn hàng có giá trị tối thiểu 1.5 triệu
- Giảm tối đa 100K
coupon_2_img.png

NHẬP MÃ: FS1T6

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 1.500.000đ
Điều kiện
- Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 1.500.000đ
- Giảm tối đa 35K
coupon_3_img.png

NHẬP MÃ: OZVC5

Mã giảm 5% đơn hàng từ 3 sản phẩm
Điều kiện
- Mã giảm 5% đơn hàng từ 3 sản phẩm
- Tối đa 30K
coupon_4_img.png

NHẬP MÃ: OZ20500

Giảm trực tiếp 20K đơn hàng từ 500K
Điều kiện
- Giảm trực tiếp 20K cho đơn hàng tối thiểu 500.000đ
- Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng 1 lần

Summer Lookbook 2024

Lọc
Khác
517,500₫ 1,150,000₫
-55%
ĐẦM ORGANZA
Khác
414,000₫ 690,000₫
-40%
ÁO CROPTOP LINEN
Khác
520,000₫ 650,000₫
-20%
Khác
292,500₫ 650,000₫
-55%
ÁO CROPTOP LỤA
Khác
522,500₫ 950,000₫
-45%
ĐẦM LỤA
Khác
522,500₫ 950,000₫
-45%
ĐẦM THÔ LỤA
Khác
517,500₫ 1,150,000₫
-55%
ĐẦM ORGANZA
Khác
325,000₫ 650,000₫
-50%
ÁO CROPTOP LỤA
Khác
525,000₫ 750,000₫
-30%
Khác
396,000₫ 990,000₫
-60%
ĐẦM LỤA
Khác
292,500₫ 650,000₫
-55%
ÁO CROPTOP LỤA
Khác
594,000₫ 990,000₫
-40%
ĐẦM LỤA
Khác
445,500₫ 990,000₫
-55%
ĐẦM THÔ LỤA
Khác
632,500₫ 1,150,000₫
-45%
ĐẦM ORGANZA
Khác
445,500₫ 990,000₫
-55%
ĐẦM THÔ LỤA
Khác
747,500₫ 1,150,000₫
-35%
ĐẦM ORGANZA
Khác
617,500₫ 950,000₫
-35%
Khác
522,500₫ 950,000₫
-45%
Khác
594,000₫ 990,000₫
-40%
Khác
325,000₫ 650,000₫
-50%
Khác
422,500₫ 650,000₫
-35%

Sản phẩm đã xem